Неправомерно намалени осигуровки и неизплащане на възнаграждения

30.10.2023

Вашият въпрос:

Здравейте, преди няколко години ползвах вашите ослуги и сега отново се натъквам на проблемен работодател. От един месец не са плащани паричните ни възнаграждения, но за да напусна по член 327 ал. 1 т. 2 от КТ се оказа, че пак ще бъда ощетена, тъй като работодателят не е плащал пълните осигуровки от началото на годината, каквито са според сключения ни договор. В момента са на минимална заплата, в следствие на което, няма да бъде достатъчно компенсирана от трудовата борса. Какво мога да направя в този случай? Благодаря предварително.

Нашият отговор:

Ако осигурителят е внесъл осигурителни вноски върху доход, който е в по-нисък размер от дължимия съгласно приложимия закон (т.е. съгласно трудовия Ви договор осигурителният доход е бил по-висок, а работодателят Ви е плащал осигурителни вноски върху минималната работна заплата), при определяне на паричното обезщетение се взема предвид този осигурителен доход, върху който се дължат вноски (т.е. уговореното в трудовия договор). При определянето на размера на паричното обезщетение за безработица осигурителният орган ползва не само данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, но и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет (чл. 54а, ал. 7 от КСО, в сила до 31.12.2013 г.). Ако осигурителят е подал невярна информация, то той следва да я коригира и да внесе дължимите осигурителни вноски в пълен размер.