Напускане на работа без предизвестие

02.01.2023

Вашият въпрос:

Здравейте! В момента съм на трудов договор с изпитателен срок 6 месеца и е в полза на работодателя. Ако искам да напусна ми трябва 30 дневно предизвестие, но работата не е за мен, защото работя твърде дълго време на компютър. Ходих на очен лекар, но той ми каза че не може да ми издаде документ, с който да напусна веднага. Въпроса ми е дали мога да пусна молба за напускане по взаимно съгласие и как по-точно или да си пусна предизвестието? И също така съм студентка задочна форма на обучение и мога ли по време на предизвестието да си пусна ученически отпуск?

Нашият отговор:

Можете да подаде молба за прекратяване на трудовия Ви договор по взаимно съгласие, като в нея посочите, че в случай че не бъде приета, същата да се счита за предизвестие за прекратяване на трудовия Ви договор (запазете екземпляр на молбата с входящ номер от работодателя Ви за Вас). Няма пречки по време на предизвестието да ползвате отпуск.