Прекратяване на договор по чл.71, ал.1 от КТ

31.10.2022

Вашият въпрос:

Здравейте! Имам следния въпрос - ако работник е бил освободен по чл.71, ал.1 от КТ и е ползвал обезщетение преди 4 години, може ли с днешна дата отново да ползва обезщетение, ако е осваободен по чл.71, ал.1 от КТ? Т.е. има ли срок, преди който, не може да се ползва отново обезщетение по горепосочения член?

Нашият отговор:

Ако имате предвид обезщетение за безработица по общественото осигуряване, то от написаното няма пречка да се ползва такова обезщетение.