Как се вписва прекратяване в срока за изпитване?

18.05.2012

Вашият въпрос:

Здравейте,бях освободена от работа по Чл.71,в заповедта ми пише Чл.71,т. 1,при опит за регистрация в НОИ за обезщетение,ми отговориха,че на заповедта трябвало да пише Чл71,ал.1,въпроса ми е точка едно или алинея 1 е правилнто и има ли значение

Нашият отговор:

Чл. 71 от КТ има само алинеи и би следвало да пише чл. 71 ал. 1 от КТ, но това е очевидна техническа грешка и не смятам, че е основание да Ви откажат регистрация в бюрото по труда, тъй като чл. 71 няма т. 1, която да предполага различно основание.