Уволнение по чл.328, ал.1, т. 3

10.11.2021

Вашият въпрос:

Съкратен съм от фирма по чл. 328, ал.1, т. 3. Въпросът ми е колко заплати ми се полагат?

Нашият отговор:

При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал.1, т. 3 от КТ, то ще Ви се дължи трудовото възнаграждение до момента на прекратяване, обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, обезщетение за неспазено предизвестие, ако работодателят не е спазил предизвестието и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, равно на трудовото Ви възнаграждение за оставането Ви без работа след уволнението, но за не повече от 1 месец.