Трудова злополука

10.11.2021

Вашият въпрос:

Претърпях трудова злополука при която осигурителя отказа категорично да докладва в НОИ. След като аз лично я докладвах и бе проведено разследване от НОИ не се взе решение а се оказа натиск върху осигурителя да направи вътрешно разследване. И така след като осигурителя извърши свое фейк разследване, без да ме информира за това ,нито запознае с подробностите и в частност извода от направения протокол то бе изпратено в НОИ. От своя страна НОИ взе решение на база протокола на осигурителя като не призна злополуката за трудова. Аз обжалвам пред Директора на НОИ с мотиви че не съм запознат с протокола на осигурителя от разследването и не съм го подписвал ,а и съм лишен от право на възражение. Какви са шансовете Директора на НОИ да отмени решението и ако не съда да го направи. Благодаря ви.

Нашият отговор:

За да можем да изразим становище относно шансовете Ви е необходимо да се запознаем с преписката в НОИ. Съветваме Ви да ангажирате адвокат, специалист в областта, който да Ви съдейства. Следва да се установи обективната истина, съгладно особеностите на производството. Ако желаете можем да Ви съдействаме. Следва да имате предвид, че ако разпореждането, с което се отхвърля искането за признаване на злополуката влезе в сила, нямате възможност да искате злополуката да бъде пизната повторно за трудова.