Как се прави възражение за изтекла погасителна давност

08.08.2012

Вашият въпрос:

Какъв е начинът да се възрази към фирма "С.Г.ГРУП" ООД, че срока на задължението е изтекъл по давност?

Нашият отговор:

Възможност да се възрази за изтекла погасителна давност се дава на длъжника, когато срещу него е образувано дело в съда за съответното задължение в срока за отговор на исковата молба. Преди това няма правна възможност да се възрази за изтекла погасителна давност на едно вземане по начин, че кредиторът да не може да го търси по съдебен ред. Прилагането на давностния срок може да стане само от съда. Погасителната давност не се прилага от съда служебно и е необходимо да бъде направено изрично съответното искане в предвидените срокове. Може да се иска установяване, че задължението е погасено по давност и когато срещу длъжника е образувано изпълнително дело за вземане, което е погасено по давност след постановяване на съдебното решение.