Дължими суми към банка

15.09.2020

Вашият въпрос:

Възможно ли е да се дължи на банка сумата 826,85 за не закрита банкова сметка по договор от 01.01 1994г,като се твърди че таксите са за периода от 22.09.2017 до 10.09.2020

Нашият отговор:

Възможно е банка да търси такси за поддръжка на сметката 3 години назад, тъй като без да сте закрил сметката си, банката е длъжна да я поддържа активна, но е много малко вероятно за 3 години назад таксата за поддръжка да е в такъв размер. В повечето случаи месечната поддръжка на сметка на физическо лице е между 2 и 5 лева, което за три години би правело значително по-малка сума.