Прекратяване на трудов договор по време на изпитателен срок.

20.04.2021

Вашият въпрос:

Здравейте! Днес имах много негативно преживяване на работното си място, изключвам факта, че се държат с мен много агресивно и вулгарно. Да мина на съществената част от въпроса ми... Днес окончателно реших да си подам молбата за освобождение. Аз съм в шест месечният си изпитателен срок, който е сключен с клауза за изпитване в полза на дружеството по чл.67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда. В договорът ми е посочено (дословно написано) , че : " Срокът на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, след превръщането му в окончателен, се определя както следва: • от страна на служителя - 30 дни • от страна на дружеството- 30 дни " Всъщност въпросът ми е: След като аз съм все още в изпитателен срок, трябва ли да давам 30- дневно предизвестие, защото те ми казват, че е задължително и ако аз искам да си тръгна, трябва да ме санкционират, но това са изцяло техни думи, тъй като в договора ми не фигурират подобни неща. Ще съм ви много благодарна, ако решите да ме посъветвате нещо. Благодаря! Приятен и успешен ден!

Нашият отговор:

Тъй като срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя, то Вие не можете да прекрятите договора на това основание. При това положение ако желаете може да прекратите договора с предизвествие на основание чл. 326, ал.2 от КТ, като ако същото не бъде спазено, дължите обезщетение на работодателя в размера на брутното Ви трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестие.