Обезщетение по чл.222 ал.3 - педагогически стаж като учител

20.04.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, Имам 36 години педагогически стаж като старши учител в детски градини. На 07.09.2011 бях назначена на сегашната ми месторабота. От 23.11.2020 година съм пенсионерка, но все още работя като старши учител. Връчено ми е предизвестие с което от 01.06.2021 ще бъда освободена от работа (т.е. не съм успяла да навърша 10 год. при този работодател). Преди назначаването ми в тази детска градина отново съм била старши учител, но имам прекъсване на трудовият стаж от 36 работни дни. За този период не съм се регистрирала в бюрото по труда. Имам ли право на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ и в какъв размер?

Нашият отговор:

Здравейте, ако и двете детски градини са държавни, то това прекъсване не следва да се отрази на правото Ви да претендирате обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размер на 6 работни заплати (или повече, ако така е уговорено в колективен трудов договор), тоест ще се счита, че имате повече от 10 години при последния Ви работодател.