Допълнително споразумение за връщане на работа на стара работна позиция

24.02.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, От м.септември 2019 г. работя при настоящия ми работодател по силата на договор за прехвърляне на дейност от предходната ми работа. С договора за прехвърляне на дейност беше прехвърлена дейността по специфичен проект от предходния ми работодател към настоящия, като по силата на този договор бе прехвърлен не само посочения проект, но и всички лица, които са работили по него и притежават определени знания. По силата на този договор за прехвърляне на дейност, до м.март 2020г. извършвах необходимата работа по посочения проект, при настоящия ми работодател. В края на м.март 2020 г. дейността по този проект беше прекратена,поради епидемичната обстановка. С оглед на тези обстоятелства ми беше предложено от работодателя да подпиша нов трудов договор на изцяло нова длъжност с 6 месеца изпитален срок. Предвид ситуацията, изразих своето съгласие и подписах новия трудов договор. В началото на 2021г. работодателят ми съобщи,че проектът, по който съм работила преди е възстановен и при мое желание мога да се върна на старата си позиция и да извършвам работа по проекта. Също така бях уведомена, че законово това връщане на старата позиция ще се извърши с допълнително споразумение за смяна на длъжността (връщане към първоначалната ми длъжност). Работодателят ми ме уведоми,че мога да започна да извършвам старата си дейност по проекта от 1 март 2021 г., но допълнително споразумение за връщане на старата длъжност и съответно длъжността характеристика за старата длъжност ще ми бъдат връчени на по-късен етап (след 1 март 2021г.). С оглед на гореизложеното има ли право работодателят в допълнителното споразумение за връщане на старата длъжност да включи клауза за изпитателен срок, въпреки че аз вече съм работила повече на тази позиция? Работодателят има ли основание да ми връчи допълнителното споразумение след датата предвидена за връщането ми и реално аз да работя на старата длъжност, без да съм запозната със съдържанието на допълнителното споразумение и да съм го подписвала? Възможно ли е ако все пак започна работа на старата ми позиция и допълнителното споразумение ми бъде връчено известно време след това (каквато е идеята на работодателя) и аз впоследствие се запозная с неговото съдържание и установя, че не съм съгласна с него, мога ли да откажа да го подпиша и какви ще са последствията за мен? Също така ако се върна на работа на старата ми длъжност,но установя, че не се справям или самата дейност е различна от това, което съм изпълнявала преди една година, мога ли да се върна на настоящата ми позиция?

Нашият отговор:

При сключване на нов трудов договор със същия работодател/възстановяване на предишна позиция, срок за изпитване не може да бъде определян, а ако има такъв, то същият е недействителен. По отношение на допълнителното споразумение - трудовият договор е писмен и като такъв може да бъде изменян само въз основа на писмени документи. Докато нямате подписан документ от юридическа гледна точка правоотношението Ви не е променено. Дали ще подпишете иле не допълнителното споразумение е Ваше решение, а какво ще прецени работодателят Ви не можем да кажем. Можете да се върнете на настоящата си работа по същия начин както и при преназначаването Ви на нова работа - чрез допълнително споразумение. Ако страните по договора нямат взаимно съгласие за промяна на трудовото правоотношение, не може да се върнете на старата си работа.