Трудов договор със срок за изпитване

16.02.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, Имам сключен договор от Октомври 2020 на основание чл.67.,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 .Срока за прекратяване е определен на 2 месеца.Предполагам,че е в полза и на двете страни тъй като не е упоменато в полза на коя ,не е упоменат и изпитателен срок ,което предполагам е 6 мес,ако няма написан в договора такъв.Преди 2 седмици работодателя ми връчи 2 мес.предизвестие за прекратяване ,но тъй като не желая да стоя повече там,мога ли от своя страна по чл.71 от КТ да напусна незабавно без да дължа каквито и да е глоби и обезщетения на др страна? Другият ми въпрос е след изтичането на изпитателен срок договора се превърща в оконачтелен такъв,аз от своя страна получавам ли писмено уведомление или работодателя по никакъв начин не е длъжен да представи такова?

Нашият отговор:

До изтичане на изпитателния срок страната, в чиято полза е уговорен може да го прекрати без предизвестие. Ако не е упоменато в чия полза е срокът на изтиване, се приема, че е в ползва и на двете страни. Отправеното предизвестие не лишава нито едната нито другата страна от правото да прекрати договора на друго основание по време на срока на предизвестие, включително и на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. След изтичане на срока за изпитване реално договорът не се променя, не се сключва анекс или да се изпраща уведомление, просто се губи възможността договорът да се прекрати на основание срока за изпитване.