Прилагане на чл.328, ал.1, т.12 КТ

01.02.2021

Вашият въпрос:

Здравейте Работя във фирма, чиято дейност се извършва изцяло на територията на обекти, затворени за посетители и работещи, следствие на противоепидемиологичните мерки. Днес получих заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.12 КТ. Предизвестие не съм получавал. Имам ли право на някакво обезщетение от работодателя и в какъв размер, ако имам право на такова?

Нашият отговор:

При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал.1, т. 12 от КТ имате право да получите обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползвания платен годишен отпуск, обезщетение за неспазено предизвестие по чл. 220 от КТ, в случай че такоав не Ви е отправено.