Обезщетение пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ

22.01.2021

Вашият въпрос:

Здравейте. Към момента работя в детска градина от 35 години. След като достигнах годините за пенсия, се пенсионирах и директорът ме преназначи отново на същата длъжност (т. е. продължи ми трудовия договор). През идния месец май, тази година ми предстои да прекратя работата си. Въпросът ми е: имам ли право да получа 6 (или 8) брутни месечни заплати, т. е. полагаемо обезщетение при пенсиониране, при условие, че работя в същото заведение над 10 години, без прекъсване. Благодаря Ви!

Нашият отговор:

От изложеното от Вас считаме, че имате право на обазщетение по чл. 222, ал.3 от КТ в размер на 6 работни заплати при прекратяване на трудовото Ви правоотношение. Ако имате сключен колективен трудов договор, в него е възможно да е предвиден и по-голям размер на обезщетение. Следва да имате предвид, че обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се дължи от момента, в който сте прекратили трудовото си правоотношение поради придобиване право на пенсия. От този момент работодателят е следвало да Ви изплати въпросното обезщетение. Трудовите възнаграждения, в това число и обезщетението, което Ви се дължи се погасяват с 3 годишна погасителна давност. Ето защо Ви съветваме да изискате от работодателя дължимата се сума в скоро време, за да не Ви притеснява давностният срок.