Оспорване от работодател на уволнение по чл.328 от КТ

21.09.2020

Вашият въпрос:

На 01.08.20г. бях уволнен по чл. 328 от КТ с 1м. предизвестие поради намаляване на обема на работа. На 21.09.20 г. ми бе изплатено обезщетение по чл. 222 от КТ. Работодателят заяви,че ще оспори съдебно собствената си заповед за освобождаването ми от работа,поради факта,че му е станало известно събитие(неясно КАК) от 17.07.20г. при което при проверка от КАТ в 22.50ч(при работно време до 23.00ч) съм показал алкохол в кръвта от 0,53 промила(при допустими 0,50) при шофиране след работа.Ще претендира за дисциплинарно уволнение! Законно ли е това и ,ако е ДА в какви срокове може да оспорва?

Нашият отговор:

Работодателят не може сам да оспори собствената си заповед за уволнение пред съда. Има процедура в чл. 344, ал.2 от КТ, в която се посочва, че работодателят може сам да отмени заповедта за уволнението, когато сметне, че същата е незаконна. В тази хипотеза, Вие като работник, може да прецените сам дали да се върнете да заемете позицията си преди уволнението или не в 14 дневен срок съгласно чл. 325, ал.1, т. 2 от КТпот връчването на новата заповед от работодателя, че предходната заповед за прекратяване на трудовия Ви договор е отменена. Никой обаче не може да Ви задължи да се върнете на работа, за да бъдете уволнен след това дисциплинарно.