Налагане на дисциплинарно наказание

18.09.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, След писмено обяснение по чл.139, ал.1 с което не се съгласявам с мотивите на работодателя за извършено от мен нарушение, мога ли да откажа подписване на заповедта за наложена дисциплинарно наказание-мъмрене? Благодаря.

Нашият отговор:

В случай, че не сте съгласен с мотивите, съветът ни е да получите заповедта, а да не отказвате да я подпишете. Това е така, понеже в зависимост от това, дали сте служител по КТ или например ЗМВР, имате различни срокове за защита на правата Ви. Ако не получите заповедта, ще се лишите от обосновката на работодателя, която е предмет на евентуално съдебно оспорване, т.е. няма да можете да обосновете пред съда какво оспорвате. В тази връзка, най-добре е да си получите заповедта и да потърсите специалист - можете да се обърнете към нас за съвет.