Неизплатени задължения към мобилен оператор от 2001г.

05.05.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, искам да попитам нещо. От една седмица на съпруга ми му се обажда адвокат от Варна със заплахата, че ако не плати 290 лева ще бъда осъден. Да наистина е имал карта на Глобул от 2001 година ,но не е платил последната сметка. Въпроса ми е може ли този адвокат да го осъди за тези пари. Няма ли давност за тази сметка. Интересно ми стана, че адвоката му е изпратл банкова сметка с неговото име. Другото което ми направи впечатление, че му е казал че на27. 03 .2020 му е делото, ако не плати. А обаждането беше на 24.03 , а днес вече сме 4.04. Той лично не е получавал нито едно писмо, нито от Глобул , нито от този адвокат. Извинявам се ако въпроса не ми е за тук. Но ще бъда много благодарна ,ако някой ми каже какво да правиме. Благодаря...

Нашият отговор:

Задълженията към мобилните оператори се погасяват с кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от крайната дата, до която следва да се заплати фактурата, в която е посочена дължимата сума. Ако не са предприемани действия, с които давността да се спира/прекъсва, вземането се погасява по давност и като такова не подлежи на принудително изпълнение. Ако съпругът Ви не е поддържал постоянния си адрес актуален е възможно, ако е образувано  производство пред съда, документите да са връчени, чрез залепване на уведомление по чл.47 от ГПК. Давността не се прилага служебно и е възможно срещу съпруга Ви да се постанови осъдително решение и за вземане,което е погасено по давност. Давността в такъв случай е 5-годишна и започва да тече от влизане в сила на съдебното решение. Има право да провери дали срещу него е водено производство в районния съд по постоянния му адрес, като посочи трите си имена и ЕГН. Ако след направената справка установи, че няма заведено дело, Ви съветваме да не заплащате сумите, тъй като е много вероятно да са погасени по давност. Поддържайте постоянния си адрес (както и настоящия, ако имате такъв) актуални, за да може, ако се образува производство да се защитите своевременно.