неизплатени задължения към MTEL преди 2014 година

30.04.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, преди два дни ми се обадиха от фирма SG Group за да ме уведомят, че имам изостанала сума за плащане в размер на 109 лв. Не мога да бъда конкретна, тъй като не пазя стари договори с мобилни оператори, но съм категорична, че това задължение би трябвало да е преди 2013 година, тъй като от 2014 имам договор с Виваком, впоследствие от/ декември 2017 година/ съм абонат на мтел,след това и в момента - договор с А 1. Ежемесечно заплащам сумата по договорите и през последните няколко години никой от от съответните офиси не ми е казвал,че имам стари неплатени задължения. В телефонния разговор, господинът от SG Group ме призова в 7-дневен срок да платя поне половината от сумата и в SMS ми е изпратил и IBAN. Постоянният адрес,който преди много години бях заявила вече не е актуален, така че не мога да кажа дали на него не са ми изпращали някакви уведомления. Нуждая се от съвет как трябва да постъпя и ще ви бъда признателна, ако ми помогнете. Благодаря

Нашият отговор:

След определено време мобилните оператори цедират (продават вземането) на колекторски фирми, каквато е и тази, от която са Ви звъннали. От въпросните фирми звънят и притесняват хората, като често им предоставят различна и неточна информация за наличието на дълг, както и за неговия размер. За задълженията към мобилни оператори се прилага кратката тригодишна давност. Давността започва да тече от крайната дата, на която е следвало да се заплати фактурата. Възможно е, щом не сте поддържали постоянния си адрес актуален, ако е имало образувано производство пред съда, документите да са Ви връчени, чрез залепване на уведомление по чл.47 от ГПК. При тази хипотеза е възможно да се е развило производство и да сте осъдена да заплатите сумите съгласно влязло в сила съдебно решение. Давността не се прилага служебно и е възможно срещу Вас да се постанови осъдително решение и за вземане,което е погасено по давност. Давността в такъв случай е 5-годишна и започва да тече от влизане в сила на съдебното решение. Имате право да проверите дали срещу Вас е водено производство в районния съд по постоянния Ви адрес (този, който сте посочили), като посочите трите си имена и ЕГН. Предвид факта, че от колекторската фирма са предоставили срок за изпълнение, а и предвид размера на задължението, което не предполага в него да са включени съдебни разноски, е възможно производство изобщо да не е започнало. При това положение, ако срещу Вас се започне съдебно производство, то следва в това производство да възразите, че давността за вземането е изтекла. Такива дела обаче изключително рядко се завеждат от въпросните колекторски фирми, тъй като който губи делото, плаща съдебните разноски и те са напълно наясно, че при адекватна защита не биха могли да спечелят дело срещу Вас. Те разчитат на това да се стреснете  и да платите задължението си. При това положение Ви съветваме да актуализирате адресната си регистрация след отмяна на извънредното положение, за да може да се защитите своевременно и да Ви връчат книжа по делото. Ако получите документи от съда, сме на разположение.