Уволнение по чл. 328 ал.1 т.2 от КТ

29.04.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, На 02.01.2020г. ме уволниха поради съкращаване на щата на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, но фиктивно. Към днешна дата имам ли право да заведа дело за незаконно уволнение? Успешен ден!

Нашият отговор:

Правото да предявите иск пред съда, с който да искате обявяване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение като незаконна се погасява по давност с изтичането на двумесечен срок от прекратяване на трудовия договор. След изтичането на този срок (02.03.2020г.) теоретично е възможно да предявите иск срещу работодателя си, но ако той възрази в хода на процеса, че двумесечният срок е изтекъл (което е много вероятно ако има адекватна защита), то ще загубите делото само на това основание и ще бъдете натоварен да заплатите съдебните разноски на работодателя си за воденето на делото.