Старо задължение към Мтел

22.04.2020

Вашият въпрос:

Имам някакво задължение към Мтел от 2012г. Тогава си прехвърлих номера към Виваком и каквото ми казаха, че се дължи съм го платила иначе нямаше да ми освободят номера. Преди около 3 години отново се прехвърлих към Мтел - при подписването на договора изобщо не споменаха, че имам такова задължение. Сега пуснах молба за прекратяване на две карти, на които договора е изтекъл и имам право да ги прекратя, а те ми казаха за това задължение и, че заради него може да не ми прекратят договора. Освен това ползвам други услуги при тях, на които договора не е изтекъл и продължавам да съм техен клиент. Какво трябва да направя за да отпадне?

Нашият отговор:

Задълженията към мобилните оператори се погасяват с кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от крайната дата, до която следва да се заплати фактурата, в която е посочена дължимата сума. Ако кредиторът не е предприемал действия за спиране/прекъсване на давността, към настоящия момент задълженията Ви са погасени по давност. Следва да имате предвид, че ако заплатите задължението си доброволно, макар да е погасено по давност, няма да имате възможност да искате връщане на заплатената сума, тъй като изтичането на давността лишава кредитора от възможност за принудително изпълнение, но вземането продължава да съществува. Тъй като давността не се прилага служебно в гражданското право, мобилните оператори понякога отказват да отпишат задълженията преди да има влязло в сила съдебно решение, което да установява недължимостта им поради изтекла погасителна давност. Спорен е обаче въпросът за наличието на правен интерес у длъжника за такъв иск във Вашата хипотеза. При това положение, най-добрият вариант е да поискате да отпишат задълженията Ви като погасени по давност. Ако откажат такова отписване, то следва да прецените дали би си заслужавало да ангажирате адвокат, за да защитите правата си в съда с оглед евентуалните разноски и времето, което следва да отделите. Ако имате нужда от съдействие сме на разположение.