прекратяване на трудово правоотношение при извънредно положение

31.03.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, интересувам се по кой член от КТ мога да освободя работниците поради затваряне на обекта/механа/ поради пандемията от коронавирус.

Нашият отговор:

В чл.328, ал.1, т.12 от КТ е предвидена възможност за прекратяване на трудовото правоотношение при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, като в този случай няма да дължите обезщетението по чл.222, ал. 1 КТ в размер на едно брутно трудово възнаграждение  като обезщетение за оставане без работа за месеца след датата на уволнението. Следва обаче, при прекратяване на трудовите договори да съобразите дали наистина е налице обективна невъзможност да се изпълняват задълженията - например има ли вариант за доставка на храна по домовете. Друга възможност за прекратяване на трудовите правоотношения в подобна хипотеза Ви дава чл. 328, ал.1, т. 2, предложение първо или предложение второ от КТ, както и чл. 328, ал.1, т.3 от КТ. Съветваме Ви преди да пристъпите към уволнение да се консултирате с адвокат, който да Ви помогне в изготвяне на заповедите, за да бъдете по-спокойна  за взетите решения. Ако желаете,  може да е се обърнете към кантората ни. Ние сме специализирана в трудовото право.