Промяна по чл.138 а от КТ

31.03.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, поради извънредното положение в страната и не възможността да работим( игрална зала) собственика на фирмата ни принуждава да си вземем неплатен или да минем на 2 часа, ако не сме подписали щял да ни води в отлъчка. Всички действия от негова страна ни се струват незаконосъобразни. По чл. 138 А може да ни намали работното време на 4 часа не на 2, неплатена без наше съгласие не може да ни пусне. Какво бихте ни посъветвали да направим?

Нашият отговор:

Пускането на служителите в неплатен отпуск може да стане само с тяхно съгласие. При това положение, без да подпишете такъв документ, работодателят не може принудително да Ви пусне в неплатен отпуск. Неплатеният отпуск може да бъде безсрочен или за определен период. Ако е само за месец, например, то след изтичането му, ще трябва повторно Ваше съгласие за следващ период. Съгласно последните изменения на КТ, работодателят има право да установи непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Продължителността на новото работно време не може да е по-малка от 4 часа. Ако сте с непълно работно време работодателят няма право да установява по-малко работно време от досегашното. Всеки друг вариант за промяна на работно време изисква и Вашето съгласие. При такава обстановка най-добре е да се опитате да постигнете максимален компромис. Излизането в неплатен отпуск би съхранило работното Ви място, което ще спомогне за финансовата Ви стабилност след приключване на извънредното положение, но от друга страна ще спре доходите Ви за периода. Освен това, за работодателя винаги ще е налице възможността да прекрати трудовото правоотношение на основание, за което има предпоставки. Към момента най-често използваното основание във Вашето положение е чл.328, ал.1. т.12 от КТ - при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Неявяване на работното място не може да бъде основание за търсене на дисциплинарна отговорност, тъй като по време на извънредното положение е забранено допускането на служители до затворените обекти. С оглед казаното дотук, отново Ви препоръчваме да се опитате да обсъдите най-добрите варианти както за Вас, така и за работодателя.