Търсене на задължение от адвокатска кантора

23.03.2020

Вашият въпрос:

Здравейте! Моля посъветвайте ме какви действия да предприема и какви права имам в следният случай: На 19.03.2020г. ми се обади представилият се като Ростислав Русинов от адвокатска кантора „Константинов и Партньори“ –гр. Варна, за да ми каже че ще ми изпрати на смс банкова сметка, по която да внеса дължима от мен сума в размер на 51лв. към мобилен оператор ГЛОБУЛ, дължимо към 2004г. Поисках да ми се изпратят документи насреща за да видя за какво става дума, и на кого какво дължа, отговорът беше- Нямаме такава практика и не изпращаме документи, превеждате по сметка или ви даваме на съд! Нямам спомени да имам дължими суми към Глобул, не съм и уведомена за такива. Още повече всякакви срокове на давност биха били изтекли за 16г. т.е от 2004г. до 2020г. Отидох до офис на Теленор за да искам справка,казаха че в техните системи нямам задължения. Получих на смс на личният си телефон банкова сметка IBAN:BG51UNCR70001522600392- титуляр на сметката Кремен Константинов. През деня няколко пъти ми беше прозвъняно от различни телефонни номера със заплахи,че ако до идния вторник,тоест 24.03.2020г. не внеса доброволно сумата ще ме дадат на съд. Телефонните номера от които ми звъня представилият се като Ростислав Русев са следните: 0885827406 0885500410 0886093220 Притеснявам се от отправените ми заплахи,това си е и психически тормоз, както и от това,че разполагат с лични мои данни като ЕГН,домашен адрес и личен мобилен телефон. Свидетели сме на измами и злоупотреби и се притеснявам за сигурността на личните ми данни и за какво се използват от горе цитираното лице Ростислав Русев и от кантората към която е служител, както и изнудването за пари придружено със заплахи!!! Благодаря Ви!

Нашият отговор:

След определено време мобилните опрератори цедират (продават вземането) на колекторски фирми, които понякога се прозвъняват от адвокати. От въпросните фирми звънят и притесняват хората, като често им предоставят различна и неточна информация за наличието на дълг, както и за неговия размер. Обажданията от тях не следва да Ви притесняват. За задълженията към мобилни оператори се прилага кратката тригодишна давност. Давността започва да тече от крайната дата, на която е следвало да се заплати фактурата. При това положение ако срещу Вас се започне съдебно производство, то следва в това производство да възразите, че давността на вземането е изтекла. За подобно производство бихте разбрала, тъй като следва съдебен призовкар да Ви връчи книжа от съда на адреса, на който живеете. Връчването е гарантирано, тъй като в закона е предвидена достатъчна гаранция към това колко опита и по какъв начин следва да направи призовкаря на съда. Ето защо, стига да живеете на адресната си регистрация или най-малкото на този адерс да има приятел или роднина, който да ВИ информира, не бива да се притеснявате, че ще пропуснете документите. Такива дела обаче изключително рядко се завеждат от въпросните колекторски фирми, тъй като който губи делото плаща съдебните разноски и те са напълно наясно, че при адекватна защита не биха молги да спечелят дело срещу Вас. Те разчитат на това да се стреснете  и да платите задължението си. Съветваме Ви да не се подвеждате от подобни обаждания, а ако получите документи то съда сме на разположение. Относно притеснението Ви за личните Ви данни, можете да подадете молба до КЗЛД в свободен текст, като обясните естеството на проблема, а ако те счетат, че има основание, ще предприемат необходимите действия.