Преназначаване чрез спечелване на конкурс

01.04.2012

Вашият въпрос:

Здравейте! От 13.09.2010 г. работя на трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ. На 13.09.2011г. спечелих конкурс и бях назначена с допълнително споразумение "за неопределено време с шест месеца срок на изпитване в полза на работодателя по чл.70, ал.1 от КТ", издадено на 20.09.2011год. На 19.03.2012год. ми бе връчена заповед за прекратяване на трудовите правоот-ношения по чл.71, ал1 от КТ. Въпрос:Имат ли право да ме назначат с изпитателен срок при спечелен конкурс и откога тече труд. правоотн. - от дата на спечелване на конкурса, или от дата на издаване на заповедта?

Нашият отговор:

1. При проведен конкурс не се допуска назначаване по трудов договор с изпитателен срок. 2. При спечелване на конкурс трудовото правоотношение възниква от момента, в който лицето е получило съобщението за резултата, а не от сключване на допълнително споразумение. 3. При конкурс трудовото правоотоншение възниква от конкурса, а не от трудов договор, поради това изобщо не е необходимо спечелилия конкурса да бъде назначаван с трудов договор.