прекратяване на трудов договор

21.04.2019

Вашият въпрос:

От 08 04 2019 започнах работа в детска градина като помощник възпитател с 6 месеца изпитателен срок. На 19 04 си подадох молба за напускане от същия ден..За да ми даде трудовата книжка директорката иска да и дам 480лв за неспазване на 30 дневния срок на предизвестие.Дължа ли и тези пари и има ли право да не ми изплати заплата за 10 отработени дни.

Нашият отговор:

Срокът за изпитване дава възможност на страната, в чиято полза е уговорен, да  прекрати трудовия договор без предизвестие в рамките на срока за изпитване. При това положение, от значение е какво е записано в трудовия Ви договор - дали срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя Ви, във Ваша полза или в полза и на двете страни (ако не е записано нищо, се прилага разпоредбата на чл.70, ал.2 от КТ и се счита, че срокът е уговорен в полза и на двете страни). Ако срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя Ви, Вие дължите обезщетение за неспазено предизвестие в размер на трудовото Ви възнаграждение за 30 дни. Прихващане с трудово възнагреждение не се допуска без съгласие на служителя, така че работодателят няма право да не Ви заплати възнаграждение за отработените дни като го прихване с дължимото се от Вас обезщетение, ако не дадете изрично съгласие за това.