трудово-правни взаимоотношения

07.02.2019

Вашият въпрос:

Здравейте, работя на безсрочен трудов договор от 3,5 години. Подписала съм трудов договор с предизвестие от 2 месеца. Искам да напусна незабавно, без да дължа предизвестието. Как мога да сторя това, като се има предвид, че нямам забавени плащания на възнаграждението, а причината за желанието ми за напускане е, че са ми правени забележки от работодателя, че ползвам много болнични (болничните ми листове за година са 8, като 7 от тях са по причина 26, т.е. за гледане на малко дете - имам две деца под 12 години). Това за мен е тормоз и аз желая незабавно да напусна работа. Как мога за направя това - само здравословна причина ли мога да изтъкна, с какви документи и задължително ли е да ги представям и по кой член, коя точка да напиша уведомлението за напускане? Благодаря предварително!

Нашият отговор:

За да прекратите трудовия договор без предизвестие, респ. без да дължите обезщетение за неспазено предизвестие, трябва да прекратите трудовия си договор на някое от основанията по чл.325 или 327 от КТ.