Топлофикация

04.09.2018

Вашият въпрос:

Здравейте! Сънаследник съм на имот, който вече е продаден. При подписването и изповядването на сделката се разбрахме да се погасят задълженията, които са натрупани до момента на продажбата. Аз отидох и платих цялата сума за определен период. Но получих призовка, в която искат от мен пак доста голяма сума за друг период. Питането ми е: мога ли по някакъв начин да докажа, че аз вече съм платила, каквото е било необходимо, а другия наследник на лицето, на чието име е партидата, не е платил неговия дял? Има ли значение за кой период е, след като съм платила половината? Задълженията кой ги наследява- наследниците на лицето, на чието име е партидата или всички наследници на имота?

Нашият отговор:

За да Ви дадем становище, е необходимо да се запознаем с документите по делото в съда - в това число за кой период се претендират сумите, както и техният размер. От значение е какво сте посочили като основание за плащане в платежното, с което сте заплатили своята част. Задълженията за комунално-битови услуги са задължения на лицето, на чието име е открита партидата, поради което се наследяват от всички негови наследници, призовани към наследяване и приели наследството. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!