Уволнение по чл. 328 ал.1,т.2

06.08.2018

Вашият въпрос:

Здравейте, На 10.07.2018 ми връчиха предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение по горния член след 30 дни. Обещаха ми, че ще ми изплатят една работна заплата и още една, в случай, че не успея да си намеря работа до месец след пркратяване на договора и , че ще мога да се регистрирам на борсата и да получавам обезщетение в продължение на 12 месеца. Според мен, постъпват по този начин за да не ми изплатят законното обезщетение, когато прекратяването е по инициатива на работодателя (4-6 заплати) и закриването на щата е напълно фиктивно. Предполагам, че работодателя ми трудно ще успее да докаже в съда, че закриването на щата не е фиктивно и вероятно няма да е трудно да спечеля евентуално дело. Въпросът ми е, от кога започва да тече двумесечния срок, в който мога да заведа дело: от деня на връчване на предизвестието или от датата на прекратяване на тр.договор. Ако междувременно съм се регистрирал на борсата и съм започнал да получавам помощи, за какво обезщетение бих могъл да претендирам? Естествено, не се надявам, че работодателят ми след като изгуби делото ще ме възстанови на работа (дори и да го направи, ще намери друг начин да се оттърве от мен). Въпросът е само да си направя сметка какво обезщетение бих могъл да получа и заслужава ли си да водя дело. Поздрави, В.Василев

Нашият отговор:

Двумесечният срок за предявяване на иска за отмяна на уволнението започва да тече от момента на прекратяване на трудовия договор.

При признаване на уволнение за незаконно, се дължи обезщетение за оставане без работа в размер на брутното трудово възнаграждение за шест месеца. Ако в шестмесечния период започнете работа и получавате по-ниско възнаграждение, ще може да претендирате разликата между сумите.