Забавяне на изплащане на щета

20.02.2018

Вашият въпрос:

Здравейте, моят въпрос е какво трябва да предприема за разрешаване на проблема с изплащане на щета от застрахователя по щета заведена Април 2016г.?

Нашият отговор:

Здравейте,

Изплащането на застрахователното обезщетение следва да се извършва в кратки срокове - до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Ако нямате плащане на обезщетение в този срок не, е необходимо да имате изричен отказ от застрахователя, за да потърсите правата си пред съда. Съветваме Ви да се свържете със специалист по застрахователно право, който да може да Ви даде отговор дали имате право да претендирате обезщетение от застрахователя и ако да в какъв размер както и да Ви съдейства за всички необходими действия за защита на интересите Ви. Трябва да имате предвид и давностните срокове, които текат от момента на изтичането на горепосочения срок, а именно 3 години за претенции по застраховка КАСКО и 5 години по застраховка "Гражданска отговорност". Ако желаете може да се обърнете към кантората ни.