статия: Делба на съсобственост, съдебна делба на имущество

05.02.2018

Вашият въпрос:

Добър вечер, аз имам следният проблем: 1. Майка ми почина 2002 г. и аз наследих 1/6 идеална част от апартамент в София; 2. Баща ми е прехвърлил своята идеална част от 4/6 на сестра ми през 2016 г. Виж Файл за договора; 3. Баща ми почина на 86 години през Октомври 2017 г. и аз научих, че има прехвърляне през Януари 2018 г. когато бях в София (аз живея в Германия); 4. След това говорих с един семеен приятел, който познава ситуцията много добре. Той ми каза, че баща ми е прехвърлил неговата идеална част от апартамента на сестра ми, за да ме накаже (причините са сложни) и той през 2016 г. не е имал нужда за гледане или издръжка. Ситуацията е била дори обратна: баща ми е подкрепял финансово сестра ми и двете й дъщери, които живееха заедно в същият апартамент, а гледането е било взаимно, до края на Август 2017 г.; 5. Тогава баща ми пада и си чупи бедрена кост и сестра ми започва да се грижи са него. Обаче тези грижи са толкова лоши, че той получава декубитална рана и след само един месец почива. Аз имам два въпроса: А. Има ли шансове в рамките на една съдебната делба да оспорим договора за прехвърляне, който ме лишава от моята запазена част? Б. Независимо от отговорът на първият въпрос, аз искам колкото може по-бързо да продада моята идеална част от апартамента. Аз помолих сестра ми, която в момента е в Канада, да ми направи едно предложение за покупка на моята идеална част, но до края на срока (за който тя ме помоли, аз исках той дори да е по-къс) на 31.01.2018 г. тя не ми направи предложение. След това, аз и изпратих (по емайл) един иск за заплащане на обезщетение за ползване на моята идеална част от апартамента от датата на емайла 01.02.2018 г. и й поставих срок до днес 05.02.2018 г. да внесе (двете й дъщери са в София) или преведе (онлайн банкиране) това обезщетение (100 лева) на моя банкова сметка в София. Тя нито ми отговори на този емайл, нито е платила обезщетението. Мен ми става от ден на ден по-ясно, че тя или не иска да ми направи предложение за покупка, или иска да спечели време за каквото и да е. Тя дори не иска да ми плаща обезщетение за ползване на моята идеална част (от 01.02.2018 г.), въпреки че я ползва безплатно вече почти 16 години. Сега истинският втори въпрос: Адвокатска кантора "Милованови" може ли да ме подкрепи в рамките на една съдебната делба? Аз живея в Германия и в "Отзиви на клиенти" прочетох отзивът на Павел Хинов, който също живее постоянно в чужбина и препоръчва кантората на сънародниците си в чужбина. На мен лично много ми хареса статията "Делба на съсобственост, съдебна делба на имущество" (чрез нея Ви намерих в Google). Ако се нуждаете от повече информация, може да ми пишете на емейла или да ми се обадите на немският GSM, по който също можете да ме намерите и да ми се обадите в Viber. Аз също имам и домашен телефон в Берлин, така че след уговорка (ден и час) мога да ви го пратя по емейл. Един разговор (най-добре през Viber) можеби ще е много по-добър отколкото (няколко) емейл(а). С Уважение

Нашият отговор:

По първия въпрос: Запазената Ви част от наследството на баща Ви е накърнена, но с иск за възстанояване на запазена част не можете да отмените договора за издръжка и гледане. С този иск могат да се атакуват само безвъзмедни сделки (дарение, завещание), докато при договора за издръжка и гледане има насрещна престация - грижите и издръжката, които се предоставят.

За Вас обаче възниква правен интерес да искате договорът да бъде развален поради неизпълнение от стана на сестра Ви. Този иск не може да бъде съединен с иска за делбата, тъй като имаме различна подсъдност и характерът на иска не позволява да бъде съединен с този за делбата. 

Първо следва да се предяви искът за разваляне на договора, когато имаме решение, с което договорът е развален, по силата на закона 2/6 от 4/6, собственост на баща Ви ще станат Ваша собственост. 

След това вече може да предявите иск за делба, той не се погасява по давност, така че няма да изпуснем никакви срокове.

Относно обезщетението за ползване на вашата 1/6 идеална част - такова Ви се дължи от момента на поканата до другия съсобственик, при положение че последния не осигури достъп до използвнето на жилището и от Вас. Подобна хипотеза имаме когато е сменена ключалката и не Ви бъде предоставен ключ, имотът е отдаден под намел или поради други причина нямате достъп или възможност да ползвате имота. Разбира се, при предявяване на такава претенция пред съда, е необходимо да се съобрази погасителната давност.

По втория въпрос: Към настоящия момент можете да продадете своята 1/6 ид.ч. от имота след като Вие предложите на сестра си тя да изкупи същата, като й дадете достатъчен срок да отговори. Съществува обаче възможност да прехвърлите собствеността върху недвижимия имот на трето лице, което не е съсобственик, без да предлагате на сестра Ви да я откупи преди това.

Смятаме, че бихме могли да Ви бъдем полезни в решаването на Вашия казус, и ако желаете да ни ангажирате, оставаме на разположение!