Претенции от страна на работодател

03.07.2017

Вашият въпрос:

Здравейте, искам да Ви задам въпрос за който доста се притеснявам. Бях управител на филиал на фирма със седалище София където си имаше собственик и управител и така нататък. Длъжността която заемах беше : управител на търговски комплекс в друг град. Не съм сигурен дали съм бил или не материално отговорен за стоката в повереният ми обект. Когато напуснах и отидох в друга фирма документите ми бяха разписани без забележки и по взаимно съгласие от собственикът на фирмата. Не ми е правена ревизия и не Съм се разписвал на нищо допълнително след което фирмата е обявена в несъстоятелност. Една година по късно влиза синдик от банката и започва да търси стока от дружеството което аз съм напуснал отдавна по взаимно съгласие. Може ли собственикът (бившият ми работодател) или синдикът да ме държат отговорен за нещо свързано със тази фирма която съм напуснал преди година? Могат ли да предявяват някакви претенции за нещо към мен.. при положение че от повече от година аз не съм служител на тази фирма и със стоката и може да е станало всичко! Благодаря предварително!

Нашият отговор:

Като управител на търговски обект, Вие сте били материалноотговорно лице. Съгласно разпоредбата на чл.207, ал.1, т.2 от ГПК, за причинените липси отговаряте в пълен размер, ведно със законната лихва от причиняването на щетата. Редът за реализиране на тази отговорност е съдебен, уреден е в чл.211 от КТ. В полза на работодателя е уредена презумпция, че служителят е виновен за констатираната липса, поради което ще трябва да оборите вината си, респ. причинно-следствената връзка между изпълнението на Вашите задължения и констатираните липси.

Поддържайте актуален постоянния си адрес, тъй като при евентуално дело срещу Вас, документите от съда ще бъдат изпратени на този адрес.