Промяна на постоянен трудов договор в срочен и обратното.

01.01.2000

Вашият въпрос:

Здравейте! Имам 23 години трудов стаж по специалността. С постоянен договор по чл.67 на постоянно място напусна колега и мястото се освободи. Директора направи вътрешно разместване и ме прехвърли на това място, но със срочен трудов договор по чл.68 за 4 месеца. След изтичането му ме назначи с втори срочен договор по чл.119 за 5 месеца. Един месец по-късно ме накара да подпиша нов договор-постоянен, а срочния ми договор изтича след 4 месеца. Вече незнам кое е правилно...Дайте ми съвет. Трябва ли да подпиша постоянния договор преди изтичането на срочния? Ако го подпиша срочния прекратява ли се и по какъв начин? По кой чл. трябва да бъде новия постоянен договор??!

Нашият отговор:

Твърде много въпроси сте поставила, а това с което разполагаме като информация е крайно ограничено, за да можем да Ви отговорим коректно. Ако желаете можем да проведем консултация след предварително записан час в нашия офис, където да прегледаме подробно всички трудови договори, които сте подписали и допълнителните споразумения към тях, за да можем да изразим становище по Вашия казус. От написаното от Вас излиза, че ни питате дали да подпишете постоянен договор, който вече би следвало да сте подписали и след това ни питате за последиците, които вече би следвало да са настъпили.