Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване от работодателя

10.02.2015

Вашият въпрос:

Здравейте. Сключих трудов договор цитирам: ТД на основание 70 във връзка с чл67.ал1.т1 от КТ на изпитателен срок 6 месеца в полза на работодателя. Казах на работодателя,че искам да напусна в отговор получих " нали знаеш 1 месец предизвестие ( в договора никъде не е упоменато ако искам да напусна какво трябва да е предизвестието) на вечерта ми казаха, че вече съм свободна. Когато попитах за някаква заповед за прекратяване на ТД ми отговориха да отида в счетоводството. Въпросът ми е възможно ли е да получа заповедта от счетоводството нали трябва да има подпис и печат от работодателя и могат ми да ме принудят да работа 1 месец предизвестие( имам 5 -6 дни които съм работила в тази фирма) Благодаря.

Нашият отговор:

Тъй като срокът за изпитване е в полза на работодателя той може да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. Заповедта може да Ви бъде връчена от счетоводителя, стига да е подписана преди това от работодателя. Вие обаче не може да се позовете на чл. 71, ал. 1 от КТ и ако не са налице някое от основанията в чл. 327 от КТ при прекратяване на трудовия договор по Ваша инициатива следва да е с едномесечно предизвестие (когато не е посочен срокът на предизвестието, той се счита 1 месец). В случай че не спазите предизвестието дължите обезщетение на работодателя си в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестие.