Как се изтрива „лошо“ ЦКР и как да получим чисто такова?

Бизнес информация Погасените по давност задължения трябва да се изтриват от ЦКР. За да ограничите разходите от защита по съдебни дела, Ви съветваме да изградите начин за действие, който да отговаря на новата съдебна практика. Ако желаете кантората ни може да Ви съдейства за актуализиране на процедурите Ви.

До скоро много колекторски фирми използваха погасени по давност задължения в ЦКР към БНБ като начин да Ви принудят да ги платите, тъй като в противен случай нямате достъп до кредитиране, тъй като имате т.нар. "лошо" ЦКР.

Кантората ни намери възможност да се справи с това, без да се заплащат задълженията.

Екипът на адвокатска кантора „Милованови“ успешно приключи съдебен процес пред Върховния административен съд, който осъди колекторска фирма да изтрие лошо кредитно досие от Централния кредитен регистър в първото такова дело за страната. С решението на ВАС от 13.12.2023г. можете да се запознаете тук.

Съдът постанови, че погасено по давност задължение не може да се отразява в ЦКР. Причината за това е, че информацията за старите кредити по същество представляват лични данни, а Общият регламент за защита на данните (GDPR) не позволява стара и неактуална информация да се обявява в ЦКР, тъй като това може да затрудни длъжника да получи нов кредит.

За да бъде изтрито такова записване необходимо е:

  • Вземането да бъде погасено по давност или да не се дължи по друга причина;
  • Между страните да няма спор за погасяването по давност;
  • Да се оттегли всякакво съгласие за обработка на данните и да се заяви, че задължението няма да се плати доброволно;
  • Да се следи за получаване на отговор от страна на колектора и да се обжалва в съда в срок;

Старите задължения са често погасени по давност. Бъдете особено бдителни ако задължението по-старо от 5-10 години. При погасяване по давност на задължението, отразяването му в ЦКР съответно би било недопустимо, поради което длъжникът има право да поиска изтриването им.

Колекторските фирми обикновено се защитават с това, че погасяването по давност не означава, че задължението изчезва, поради което те имали право да го претендират и обявяват в ЦКР. Върховният административен съд категорично отрече тази позиция и изрично посочи, че необходимост от последващо обявяване на кредитната история не е допустимо след погасяването по давност. Ето защо, подобни доводи не трябва да Ви обезкуражават.

Ако имате нужда от съдействие ние сме специализирани в:

- Установяване дали вземането е погасено по давност;

- Подаване на искане за изтриване на подадената информация в ЦКР към БНБ;

- Обжалване на отказ за изтриване на лошата кредитна история;

Ако имате основание, важно е своевременно да упражните правото си на изтриване, тъй като при отказ лошото кредитно досие да се заличи, съдебният процес отнема време, а не се знае дали и кога ще е необходимо да се получи ново кредитиране. В тази връзка, съветът ни е да изчистите кредитното си досие от ЦКР възможно най-бързо.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатско дружество "Милованови"

адв. Георги Вълев - управляващ съдружник

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.