Имам ли право на копие от договора ми за кредит?

21.07.2023

За да се даде каквато и да е правна консултация по даден проблем, свързан с договор, необходимо е подробно запознаване с неговото съдържание.

Особено често такива проблеми възникват при договорите за кредит, тъй като в повечето случаи те се разписват на хартия и с течението на годините хората ги изгубват. Това затруднява възможностите за защита на правата на потребителя, тъй като договорът съдържа конкретните условия на кредитното правоотношение – например лихвен процент, неустойки, период и други значими уговорки. Тези фактори са от значение за правата на потребителите, тъй като например има възможност при липсата на определен реквизит да е налице недействителност на договора за потребителски кредит, възможно е и да е изтекъл давностният срок, в който кредиторът да може да търси вземането си и тн.

При отправено искане към банката или кредитната институция, в практиката ни сме срещали откази да се предоставят копия, под предлог че потребителят е трябвало да си пази договора и няма задължение за предоставяне на копия от договори.

Такива практики обаче са незаконни.

Договорът за кредит съдържа лични данни, които се обработват. Поради това, на основание чл.15, параграф 3 от GDPR, задължен е администраторът на личните данни да предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи.

В същия смисъл се произнесе и Съдът на европейския съюз в решение по дело C‑487/21 „Правото да се получи от администратора копие от личните данни, които са в процес на обработване, изисква на субекта на данните да се предостави точна и разбираема реплика на всички тези данни. Това право предполага правото на получаване на копие от извлечения от документи и дори от цели документи или от извлечения от бази данни, които в частност съдържат посочените данни, ако предоставянето на такова копие е задължително, за да може субектът на данните ефективно да упражни предоставените му с този регламент права, като се подчертава, че в това отношение трябва да се вземат предвид правата и свободите на други лица.“

В случай, че Ви се откаже препис от договора, можете да се обърнете към съда, който да осъди другата страна да Ви го предостави.

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.