Въпроси и отговори

Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

Вашият въпрос:

Здравейте,имам задължения към Ейвън,които съм забавила със 6 месеца.Искам да попитам,ако започна да внасям пари частично могат ли да ме осъдят?

Нашият отговор:

Щом е минал падежът (моментът, в който е трябвало да изпълните задължението си като платите) Вашият кредитор може да си търси вземането по съдебен път. Частичното плащане не е пречка за завеждане на иск за останалата сума, след като тя не е платена и е дължима.