Въпроси и отговори

Неправомерно вземане след изтекла 5г давност

Вашият въпрос:

Здравейте,
Намирам се в Мароко, така че за момента моля да контактуваме с електронна поща.
Имам старо задължение към банка, за което бях осъдена преди доста години и задължението ми беше предадено за събиране от частен съдебен изпълнител. Приложила съм го в ПДФ. Датата на събиране е май 2014г.
След това перидочно съм имала погасителни вноски и сумата намаля до около 2000лв. Забелязах обаче, че от
средата на 2018г ЧСИ Кирилова спря да ме търси за остатъчната сума. Дори не отговори на последния ми мейл колко остава да се изплати задължението ми, който беше през 2018г.

Така. С четене на закона разбрах, че събирането на задължението има 5г давност. След това задължението продължава да съществува, но изчезва законовата възможност от принудително събиране (запори и тн)
Така ли е? Правилно ли разбирам и чета закона чл. 110-120 ЗЗД ? Тоест, след месец май 2019г Задължението ми може да се погаси единствено доброволно от моя страна.

Това, което се случи е, че (току що разбрах от банката, защото ЧСИ Кирилова, не ме е уведомила с никакъв имейл, който беше нашата комуникация преди), че банковата ми сметка в Централна Кооперативна Банка е запорирана от средата на февруари и че от нея вчера са дръпнати 430лв. И че се търсят още около 2800

Моят въпрос е: Този запор има ли правно основание? Незаконен ли е? Подсъден ли е? На база документите давността на задължението ми изтекла ли е? Ако запорът е в правото си - ще платя. Ако не е какво бихте ме посъветвали да направя? Колко би струвало да ви наема да се разберете с ЧСИ Кирилова, да премахнете запора и да се възстанови взетата сума?

Благодаря предварително

Нашият отговор:

Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конкретика и за да Ви дадем становище, е необходимо да проучим изпълнителното дело. Давността за задълженията за главница по договор за кредит е 5 години, а за задълженията за лихва - 3 години. Давността се прекъсва с предприемане на всяко действие по принудително изпълнение, респ. признание от стран на длъжника, като от всяко прекъсване на давността започва да тече нова погасителна давност. Възможно е по изпълнителното дело да е налице бездействие от страна на кредитора за срок от  години, в която хипотеза делото се прекратява по силата на закона. По прекратено изпълнително дело не могат да се предприемат валидни изпълнителни действия, годни да прекъснат давността за вземанията. Новата давност започва да тече от последното предприето валидно изпълнително дело. Предвид възможността за предприети изпълнителни действия, с които давността е прекъсвана, респ. взискателят е бил актвиен, за които Вие не сте разбрали - например, наложен е запор в банка, в която нямате открита банкова сметка, за да Ви дадем становище, е необходимо да проучим изпълнителното дело. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.