Въпроси и отговори

чл.70 ал.5

Вашият въпрос:

Назначаваме отново бивш служител, който е напуснал преди време по собствено желание, за същата работа но с по-различно НКПД. Можем ли и трябва ли да сключим договор със срок на изпитване до 6 месеца му?

Нашият отговор:

Целта на уговорката за изпитване е проверка на качествата на служителя да изпълнява съответната длъжност, поради което и ефир уговорка за изпитваме със същия служител за същата е недействителна. Само различния код на длъжността не обуславя разлика между двете длъжности, водеща до валидност на уговорката за изпитване. При това положенив, от значение е дали двете длъжности се различават съществено, какви са основните им характеристики. Включването на невалидна уговорка за изпитване крие рискове за вас, тъй като, ако прекратире договора на основание срока за изпитване, служителят може да оспорва законността на уволнението. За да Ви дадем становище дали във Вашия случай включената във втория трудов договор уговорка за изпитване би била валидна, е необходимо да се запознаем с документите. Кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!