Въпроси и отговори

Погасителна давност къв Софийска вода

Вашият въпрос:

Здравейте, мога ли да се възползвам от три годишната погасителна давност към Софийска вода, за задължения натрупани от починалата ми майка за период от 18.02.2016г до 18.07.2019.
Сумата на задължението е 484лв.Няма извършени принудителни действия на СВ.
Апартамента е придобит от мейка ми посредствум покупко-продажба.Партидата все още е на нейно име.
Какво мога да направя за да платя задължението, но с известно приспадане на най старите задължения.
Благодаря за отговора и се извинявам ако темата е била разисквана във вашия форум по-рано или съм избрал грешна категория на правото.

Нашият отговор:

За задълженията към Софийска вода се прилага кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от момента, в който е следвало да бъде заплатена фактурата, в която е обективирано задължението. При това положение, всички задължения, които е следвало да бъдат заплатени преди месец 07.2016г., са погасени по давност.

Най-добрият вариант за действие е да подадете молба до “Софийска вода” АД за отписване на задълженията по давност.

В случай че желаете да плащате някои от задълженията (тези, които не са погасени по давност), следва да ги плащате по банков път или в EasyPay с посочване на основанието за плащане - номер и дата на фактура, тъй като в противен случай от дружеството ще разпределят постъпилите суми за погасяване на най-старите задължения.

Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.