Въпроси и отговори

Задължения към СГ

Вашият въпрос:

Здравейте, искам да попитам колко години е давността на задълженията, които вече са прехвърлени към СГ Груп? Благодаря ви предварително!

Нашият отговор:

За да се определи каква е приложимата давност, от значение е от какво произтича вземането - ако произтича от договор за кредит, за главницата се прилага общата 5-годишна давност, а за тези за лихва - кратката 3-годишна; ако произтича от договор за предоставяне на мобилни услуги - прилага се кратката 3-гоидшна давност.