Въпроси и отговори

ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ

Вашият въпрос:

ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ПО ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗП.ЛИСТ ПО ДЕЛО N11082/2010г, МОЖЕ ЛИ ДА МИ ЗАПОРИРАТ ЗАПЛАТАТА 9 години по късно.

Нашият отговор:

Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конкретика и за да Ви дадем становище дали задължението Ви е погасено по давност, е необходимо да проучим изпълнителното дело. Възможно е по делото да са предприемани действия, прекъсващи давността и към настоящия момент същата да не е изтекла. Докато не разполагате със съдебно решение, установяващо, че задължението Ви е погасено по давност, кредиторът разполага с възможност да образува изпълнително дело въз основа на изпълнителния лист, респ. по делото да се предприемат действия по принудително изпълнение. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!