Въпроси и отговори

ОПТ Факторинг

Вашият въпрос:

От този месец ще започне запор на заплатата на съпруга ми по и.д в прикачения файл.През изминалите години назад взискателя не е предявявал никакви претенции.Възможно ли е да бъде прекратено и прекратено по давност@Бихте ли поели случая и каква ще е цената?Само това е документа с който разполагаме,тъй като всички други документи бяха унищожени през2014г когато беше голямото наводнение в Мизия?

Нашият отговор:

Предвид обстоятелството, че изпълнителното дело е от 2013г., има много голяма вероятност задължението да е погасено по давност, но теоретично е възможно да са предприемани действия, прекъсващи давността, за които Вие да не сте узнали (например, да е наложен запор в банка, в която нямате сметка). За да Ви дадем становище, е необходимо да проучим изпълнителното дело. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!