Въпроси и отговори

Съкращаване

Вашият въпрос:

Здравейте! В майчинство съм 2ра година и фирмата в която работя затваря магазините си, но тя самата няма да бъде закрита. Съкращават ни по чл. 328 ал 1т2. Въпросът ми е на какво обезщетение имам право и дали има някакъв начин да се опитат да извъртят нещата в тяхна полза?

Нашият отговор:

Вие се ползвате от предварителната закрила при уволнение на което и да е от основанията по чл.328, ал.1, т.2 от КТ - при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата. Това означава, че за да бъде законно уволнението, преди да прекрати трудовия Ви договор, работодателят Ви трябва да поиска разрешение от Инспекцята по труда. Прекратяването на трудовия договор по чл.328, ал.1, т.2 от КТ се извършва с предизвестие. Ако работодателят не спази предизвестието, Ви дължи обезщетение за срока на предизвестието. На следващо място, дължи Ви и обезщетение по чл.222 от КТ, което е в размер на  брутното Ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останали без работа, но за не повече от 1 месец.