Въпроси и отговори

Трудов договор със срок на изпитване

Вашият въпрос:

Здравейте,назначен съм като учител на основание чл.67.т.1.ал.1 във връзка с чл.70 ал.1 със срок на изпитание 6 мес.в полза на работодателя.Срока на договора-Постоянен.Срокът за предизвестие за прекратяване на трудовият договор-1 месец.Имам необходимата квалификация за работа с ученици,5,4 и 3 ПКС и в момента държа изпити за докторантура.Въпреки ,че изпълнявам стриктно задълженията си и нямам наказания до момента ,работодателя не ме харесва.Изтекли са 4 месеца от назначението ми и усещам, че до дни ще ми връчи заповед за уволнение.
Имам ли възможност да се защитя според КТ?Достатъчно ли е ,че в трудовият ми договор пише само срок на изпитание 6 мес,в полза на работодателя без да е упоменато точно какво иска и очаква от мен?Може ли да ме уволни още утре?Предварително Ви благодаря за отговора!

Нашият отговор:

При трудов договор със срок за изпитване в полза на работодателя, същият има право да прекрати договора, без да посочва конкретни причини, позовавайки се на чл.71 от КТ. При това положение работодателят може да упражни правото си да прекрати договора Ви във всеки един момент в рамките на 6-месечния срок за изпитване.