Статии
23.03.2018

Отговорност на поръчителя

Какво значи да станете поръчител?

Поръчителството е договор между поръчителя и кредитора на длъжника, с който поръчителят се задължава да отговаря наравно с длъжника за задължението му към кредитора, в случай на неизпълнение от страна на длъжника. Поръчителство има за цел да гарантира в по-голяма степен интереса на кредитора, ако главният длъжник спре да изпълнява задължението си, тъй като е по-малка вероятността главният длъжник и поръчителите да станат неплатежоспособни отколкото само главният длъжник.

Най-често срещаният случай на поръчителство е при сключване на договор за кредит или лизинг. Когато говорим за договор за поръчителство, повечето хора си представят отделен документ, но почти винаги договорът за поръчителство е включен в съдържението на договора за кредит или лизинг, като се посочва, че това е обезпечение на кредитора по договора. Честа практика е поръчителят да бъде и авалист по издаден запис на заповед, с който се обезпечава задължението към кредитора. Повече може да прочетете тук: Запис на заповед - поръчителство, специфично съдържание, джиросване и цесия

 

Кога отговаря поръчител?

Често лицата стават поръчители на свои колеги или приятели, без да съзнават колко сериозна отговорност поемат. Понякога дори губят контакт с лицето, на което са станали поръчители, и изведнъж получават документи от съда или от съдебен изпълнител, че от тях се искат огромни суми. Това обикновено се случва, защото главният длъжник е спрял да плаща, поради което кредиторът се е обърнал към съответния орган за да търси правата си. В тази хипотеза поръчителят е в много незащитена позиция, тъй като кредиторът не е задължен да го уведомява, че ще пристъпи към съдебно събиране на вземането, нито пък следва да обяви предсрочната изискуемост на вземането към поръчителя. Това е основната причина за неприятната “изненада”, която получава поръчителят.

 

Как може да се защитите?

Съветваме Ви да потърсите специалист, който да Ви консултира, ако получите документи от съда. Необходимо е да се проучат внимателно документите, въз основа на които се претендира вземането срещу поръчителя, тъй като поръчителят отговоря в по-ограничени случаи от главния длъжник - чл. 147 от ЗЗД. Важно е да се установи кога е възникнало задължението за главния длъжник и в какъв срок е предявен иск в съда за ангажиране на отговорността му. В случай че като поръчител получите заповед за изпълнение на парично задължение, може да прочетете статията ни: Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение.

 

Права на поръчителя при принудително изпълнение срещу него.

Поръчителят отговаря наравно с главния длъжник към кредитора и не може да възрази ако принудителното изпълнение бъде насочено първо към негово имущество, но ако той плати задължението, след това има право да търси вземането си от лицето, на което е станало поръчител. По изпълнителните дела поръчителят разполага освен със своите възражения и с тези на главния длъжник. Повече може да прочетете в статията ни Погасителна давност на вземания по изпълнителни дела.

 

Заключение

Предвид гореизложеното, Ви съветваме да поемате внимателно поръчителство и само за лица, на които наистина имате пълно доверие, че са отговорни, в противен случай рискувате да отговаряте за един чужд дълг, а обикновено когато кредиторът прибегне към отговорността на поръчителите, то това е защото главният длъжник е неплатежоспособен, което значи, че и Вие трудно ще реализирате регресните си права към него.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора "Милованови"

под редакцията на адвокат Георги Вълев

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.