Придобие по давност имот частна държавна или общинска собственост

10.03.2022

Може ли да се придобие по давност имот частна държавна или общинска собственост?

Отговорът е - вече ДА!

За имотите, които са частна държавна или общинска собственост след 01.06.1996 г. вече не съществува забрана за придобиване по давност.

Относно тези имоти придобивната давност беше спряна, считано от 31.05.2006г. (един ден преди изтичане на 10-годишната придобивна давност).

С Решение № 3 от 24.02.2022г. по к.д.16/2021г. на Конституционния съд на Република България, бяха обявени за противоконституционни разпоредбите, предвиждащи спиране на придобивната давност по отношение на имотите частна държавна и общинска собственост. Решението беше обнародвано на 04.03.2022г. и същото е влязло в сила на 08.03.2022г.

Това означава, че вече може да се придобиват по давност имоти частна държавна и общинска собственост.

Какво променя Решението на Конституционния съд?

Следва да се направи разграничение между спиране на давностен срок и прекъсване. Когато срокът бъде прекъснат, той започва да тече отначало, когато бъде спрян, при отмяна на спирането, той продължава да тече, тоест времето до момента на спирането се включва в общия срок давностен срок. От 31.05.2006г. до 07.03.2022г. придобвната давност не е текла. С влизане в сила от 08.03.2022 на Решението на КС придобивната давност може да продължи да тече.

Кога най-рано мога да придобия по давност имот частна държавна или общинска собственост?

Първият момент, в който теоретично е възможно да се придобие имот въз основа на недобросъвестно владение, е 09.03.2022г. Така ако сте започнали да владеете имота преди или най-късно на 01.06.1996г., като това продължава и до настоящия момент, след отмяната на спирането на давността, Ви е необходим още 1 ден като недобросъвестен владелец, за да придобиете имота по давност. Ако съответно сте започнали да владеете имота в по късен момент между 01.06.1996 г. и 01.06.2006 г., то следва да се вземе предвид времето изтекло до 31.05.2006 г. включително и към него да се прибави това от 09.03.2022 г. до изтичане на 10 годишния срок. След като е изтекла придобивната давност вече може да се позовете на нея.

Как може да защитите придобитото по давност право на собственост върху имот частна държавна или общинска собственост?

Единственият начин да защитите придобитото от Вас право на собственост е да предявите иск пред съда, с който да бъде признато за установено, че сте придобили имота по давност. След като имате влязло в сила решение, установяващо, че Вие сте собственик на имота, същото се вписва в Имотния регистър и служи като титул за собственост.

Придобиването на имот, който е частна държавна или общинска собственост по давност не може да бъде установено с констативен нотариален акт.

 

Статията е изготвена от

адвокат Елена Терзиева под редакцията на адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.