Обезщетение за временна нетрудоспособност

04.11.2012

Вашият въпрос:

Здравейте, Поради обективни причини съм в отпуск по болест. Имам 2 отработени дена за месеца. В края на месеца не съм получил заплата нито за тези дни, нито обезщетението за сметка на работодателя за временна нетрудоспособност при общо заболяване( 3 дни). Мога ли да се възползвам от член 327 ал.1 т.2, за да прекратя трудовото си правоотношение?При условие,ч е не желая да получавам каквито и да е обезщетения от работодателя. Интересува ме само прекратяването на трудовия ми договор.

Нашият отговор:

След като по трудовия Ви договор е следвало да Ви бъде изплатено трудовото възнаграждение и не е изплатено в уговорения срок то може да се възползвате от тази възможност за прекратяване.