Прекратяване на трудов договор в изпитателен срок от страна на служителя

14.05.2024

Вашият въпрос:

Здравейте, Имам трудов договор с работодателя сключен със срок на изпитване в размер на 6 месеца, уговорен в полза на Работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на Тр. договор и за двете страни 90 дни. Мога ли да прекратя трудовият договор от моя страна по време на изпитателният срок без да отработвам това предизвестие от 90 дни? Благодаря предварително!

Нашият отговор:

В случая не можете да прекратите трудовото правоотношение на основание срока за изпитване, тъй като той не е уговорен във Ваша полза. Можете да не спазите предизвестието и да заплатите обезщетение или пък да прецените дали е налице някоя от хипотезите на чл.327 КТ, която да Ви дава право да прекратите трудовия договор веднага - това обаче е конкретика. Най-яркият пример за такава хипотеза е забавянето на трудово възнаграждение, в интернет можете да откриете и цялата разпоредба.