прекратяване на трудово правоотношение

01.04.2024

Вашият въпрос:

Здравейте, на 26,02,2024 г. започнах работа на трудов договор, за неопределено време, с изпитателен срок 6 месеца, със срок за изпитване в полза на работодателя. Срокът на предизвестието е 60 дни и е еднакъв и за двете страни. На 28,03,2024 подадох предизвестие по чл. 326, с намерението да спазя упоменатите 60 дни, молбата ми беше изготвена в 2 екземпляра. След идването на управителя и кратък разговор, аз му връчих съответните документи, след което той ми заяви "Приключи си документа/тоест поръчката, която обработвах/ и си тръгвай. Зададох му въпроса кой ще ми върне подписана и заведена молбата за напускане, отговорът беше, че това ще бъде направено от съпругата му, която ръководи счетоводството, в удобен за нея момент. На 29,03,2024 получих вайбър съобщение, че документите ми ще бъдат готови на 01,04,2024 и ще ме очакват в 16 ч. в офиса. Въпросът ми е: каква гаранция имам за изпплащане на дължимото ми за м. март възнаграждение? Както и: в този конкретен случай, работодателят дължи ли допълнително обезщетение за това, че прекъсва срока на предизвестие, което имах намерение да спазя? Благодаря.

Нашият отговор:

Трудовото правоотношение се прекратява писмено. Ако работодателят реши да не спази предизвестието, трябва да Ви уведоми писмено за това. До тогава, длъжна сте да се явявате на работа, тъй като в противен случай може да бъдете уволнена дисциплинарно. Много често се случва такава колизия между устна уговорка, както е Вашия случай и постановките в закона - понякога дори може да бъде нарочно. Надяваме се да нямате проблем, но докато не получите писмено прекратяването на трудовия договор - трябва да се явите на работа. В случай че работодателят избере този вариант, дължи ви заплатата до края на предизвестието Ви. Гаранция никога нямате, но можете да предявите иск в съда, ако не Ви се плати.