Нотариален акт по давност

02.09.2023

Вашият въпрос:

Здравейте, Бих искала да попитам имам ли право на наследство при наличие на нотариален акт по давност. Баща ми почина на скоро и ни бяха казали ,че нищо не наследяваме . Но в акт за наследници фигурираме аз и сестра ми,които сме му деца от първия брак. Къщатата е била семеен имот по време на брака с майка ни. След развода, имотатът остава при него и той си вади нотариален акт по давност по време на втория си брак. Благодаря

Нашият отговор:

След смъртта на баща Ви със сестра Ви го наследявате, тъй като сте негови наследници по закон. След като баща Ви е притежавал имот към момента на смъртта си и не е направил завещание, като негови наследници Вие притежавате съответните идеални части (за да Ви дадем отговор точно какъв дял Ви се полага, е необходимо да разполагаме с удостоверението за наследници, тъй като има значение дали наследявате само двете със сестра Ви, или има и още наследници). В случай че е завещал имота на друго лице, Вие имате право на запазена част от наследството му и ако то включва само имота, можете да предявите иск за възстановяване на запазената Ви част.Съветваме Ви своевременно да се свържете с адвокат-специалист в областта, за да видите как най-добре може да защитите своите интереси и да получите това, което Ви се полага. Кантората ни е специализирана в представителство по наследственоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!